Jóna Ingólfsdóttir, Den Kreative Muskel

Kreativitet

Kreativitet kræver mod.

Når vi er kreative, er vi os selv. Vi er originale fordi vi kan noget ingen andre kan. Men vi skal turde stå ved det og tro på det.

Kreativitet er ligesom en muskel. Hvis vi bruger den hele tiden bliver den stærk og smidig.

Når jeg kommer ud for at fortælle om eller træne kreative potentialer møder jeg tit en blanding af skepsis og lettelse. Skepsis, fordi jeg anviser en lethed som kontrast til hverdagens tyngde hvilket kan opfattes som mangel på seriøsitet. Lettelse, fordi kreativitet frigør energi og dynamik som mange bruger kræfter på at undertrykke.

Kreativitet er evnen til at se muligheder og få ideer, og til at handle ud fra disse. Det er ikke noget luftigt, svævende eller mystisk. Tværtimod, kreativitet kræver rammer og regler, og trives fortrinligt i arbejde med konkrete produkter eller opgaver. Det bedste sted at opøve den er hvor man skal bruge den, dvs. i organisationen, virksomheden eller på institutionen.
Den Kreative Muskel v/ Jóna Ingólfsdóttir - Tlf. 2892 6403 - Aldersrovej 3, 8200 Århus N