Jóna Ingólfsdóttir, Den Kreative Muskel

Kreative metoder i formidling

Foredrag, undervisning, seminarer, kurser, salgstaler...

Hvorfor ikke gøre disse mere målrettede og underholdende - uden at gå på kompromis med indholdet?

Ved at bruge kreative metoder i formidling appellerer I til flere typer modtagere. Det handler ikke om at man skal være meget "kunstnerisk" og "alternativ". Det handler derimod om at man er opmærksom på alle de muligheder der findes for at arbejde med et bestemt stof, og om at man som formidler er nærværende og i stand til at lytte til input fra modtagerne og bruge dem konstruktivt.

Et forløb om kreative metoder i formidling vil altid tage udgangspunkt i det stof I ønsker formidle, og så vidt muligt også i jeres praksis. Dette kan gøres på to måder:

  • Den første og enkleste starter med at I fremlægger jeres ideer og formål og derudfra giver jeg forslag til og træner jer i metoder I kan bruge for at nå jeres mål.
  • Den anden - og lidt mere krævende - starter med at jeg overværer jeres formidling og bruger det som udgangspunkt for mine forslag og træning.

Et forløb om kreative metoder i undervisningen kan være en opfølgning på et inspirationsoplæg, men kan også fungere som et selvstændigt forløb.

Varighed: Minimum 4 timer. Det anbefales at forløbet strækker sig over flere gange.

Den Kreative Muskel v/ Jóna Ingólfsdóttir - Tlf. 2892 6403 - Aldersrovej 3, 8200 Århus N