Jóna Ingólfsdóttir, Den Kreative Muskel

Træning af den kreative muskel

I oplever i dagligdagen at I ofte skal tackle nye udfordringer og at I skal tænke og handle innovativt. I har den ekspertise der skal til på jeres område, men sidder fast i indarbejdede handlemønstre eller har svært ved at skabe overskud til innovation og kreativitet i en travl hverdag.
I den situation kan forløbet i træning af den kreative muskel bringe jer videre.

Dette træningsforløb tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og giver forslag til og træning i hvordan man kan opdage, genoptræne og vedligeholde evnen til at tænke og handle kreativt i netop denne hverdag.

Forløbet starter altid med et møde hvor jeg kommer ud til jer og gennem samtale - og også gerne observation - afdækker de faktorer som hæmmer og fremmer kreativitet og innovation. Ud fra dette, og på grundlag af Den kreative muskels metoder, skræddersyr jeg et forløb med konkrete opgaver og forslag til forandringer i dagligdagen.

Træningen finder sted på arbejdspladsen da det er her metoderne skal bruges. Forløbet kan indeholde både opgaver der retter sig mod grupper og mere individuelle øvelser og opmærksomhedsskabere.

I forlængelse af et træningsforløb i den kreative muskel tilbydes også vedligeholdelse af den kreative muskel, tilpasset grupper eller indidivider.

Varighed: minimum 4 timer, gerne over et par gange.
Den Kreative Muskel v/ Jóna Ingólfsdóttir - Tlf. 2892 6403 - Aldersrovej 3, 8200 Århus N