Jóna Ingólfsdóttir, Den Kreative Muskel

Bedre møder

Samarbejde kræver at man holder møder. Men mange møder har megen spildtid og er blandt andet derfor ikke tilstrækkeligt kreative og produktive.

Bedre møder kombinerer metoderne fra forskningsbaseret dokumentation, og et praktisk/kreativt input hvilket giver et bredere grundlag for et mere langsigtet arbejde med at forbedre møde- og samarbejdskulturen i jeres organisation.

Sammen med samtaleforsker på Aarhus Universitet, Jakob Steensig anvender Den kreative muskel video­optagelser af et møde som basis for rådgivning i bedre mødeprocesser.

Det foregår på den måde at I optager et møde og lader os se optagelserne. Samtidig fortæller I os hvilke processer, problemer eller muligheder I gerne vil fokusere på. Vi analyserer så relevante dele af optagelserne. Derefter mødes vi med jer og viser jer hvordan I rent faktisk gør på jeres møder samt forklarer hvad der virker og ikke virker (dette står Jakob Steensig for i samarbejde med Den kreative muskel). Dette skaber grundlag for en større bevidsthed om styrker og svagheder i jeres mødekultur. Herudfra designer Jóna Ingólfsdóttir så konkrete øvelser og procedurer der kan udvikle og forbedre jeres mødekultur. Optagelserne bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Varighed: Mindst ét møde + et 4 timers session.

Der vil også kunne træffes aftale om længerevarende forløb i samarbejde med både Den kreative muskel og samtaleforsker Jakob Steensig.
Den Kreative Muskel v/ Jóna Ingólfsdóttir - Tlf. 2892 6403 - Aldersrovej 3, 8200 Århus N