Jóna Ingólfsdóttir, Den Kreative Muskel

Baggrund og metode

Nu ved jeg hvad et kreativt menneske kan.

Jeg ved også hvordan mangel på kreativitet kan stoppe udvikling og blokere for dynamik.

At være kreativ er at kunne se muligheder i kaos, turde at stå midt i det, velvidende at opgaven går ud på at finde vej tilbage til orden.

Som kunstner ved jeg at balancen mellem kaos og orden er hårfin og det kræver erfaring at holde denne balance.

Ofte får en kreativ idé ikke den tid og plads den skal have for at kunne blive til noget konkret. En sjælden gang får den for meget tid og bliver fortænkt og forudsigelig. Kreativitet kræver nærvær. Tilstedeværelse i nuet.

Når jeg kommer ud til virksomheder eller organisationer, er dette mit udgangspunkt. At lære jer at være til stede i nuet for at kunne fange de muligheder som findes lige der hvor I er. Ikke ude i ødemarken, ikke på et veludstyret kursuscenter, men lige der, på din egen arbejdsplads.

Jeg kunne aldrig finde på at ydmyge folk eller bevidst overskride deres grænser. Jeg kender mit fag og dets manipulative egenskaber og jeg har en stærk arbejdsmoral og professionel og faglig tilgang.

Jeg kan både undervise og vejlede, i større eller mindre grupper og opgaver (se produkter).
Den Kreative Muskel v/ Jóna Ingólfsdóttir - Tlf. 2892 6403 - Aldersrovej 3, 8200 Århus N